Van gedoe en stress naar ontwikkeling

 

Zilvergroei is er ook voor organisaties met “stressklachten”: organisaties die moeilijk in ontwikkeling komen, of waarvan de cultuur ongezond is (geworden).

Cultuuronderzoek

Wanneer de cultuur binnen een team of afdeling ongezond is geworden, doe ik regelmatig een cultuuronderzoek. Daarbij interview ik alle medewerkers over hun visie op de ontstane situatie. Vaak komen zo verrassende inzichten boven over de onderstroom binnen de organisatie. Ik geloof dat een cultuur met name verbeterd kan worden door de onderstroom zichtbaar te maken, hierover met elkaar in gesprek te gaan om vervolgens nieuwe wegen in te slaan. Het cultuuronderzoek wordt afgesloten met een rapportage aan de opdrachtgever en een presentatie aan de deelnemers. Ik geef hierin helder weer wat er aan de hand is en waar aan gewerkt kan worden om de situatie te verbeteren.  

Training en coaching van teams

Als de sfeer binnen een team niet prettig meer is, geef ik verschillende trainingen op het vlak van communicatie, feedback geven en professionele cultuur. Op basis van een intake kijken we wat het beste past. Teamcoaching gaat vaak over vergadercultuur of omgangsvormen. Ik geef terug wat ik zie, zodat er meer bewustzijn in de organisatie ontstaat.

Het doel van coaching en training is dat het team inzichten krijgt, vaardigheden leert en vervolgens zelfstandig verder kan.

Training en coaching van het MT

Leidinggeven is een vak waar veel bij komt kijken. Moeilijke gesprekken, moeizame samenwerking, visievorming, koers houden. Zoek jij als leidinggevende, of zoeken jullie als managementteam een spiegel om je professionaliteit nog verder te ontwikkelen? Dan help ik je met observaties, inzichten, andere invalshoeken en persoonlijke vraagstukken.

 

Wil je meer weten over wat Zilvergroei voor jouw organisatie kan betekenen, bel me dan vrijblijvend: 06-52757503